Bestuur

Activiteiten

Al onze activiteiten zijn te vinden
op onze facebookpagina.

Het bestuur

Het bestuur van stichting bouwspeelplaats De Leuke Linde bestaat uit:

  • Ron Onstein (Voorzitter) 
  • Natascha Gerrits (Penningmeester)
  • Eelco Hofstra
  • Riska Vervloet

Deze bestuursleden zijn door de vrijwilligers gekozen. Het bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken op de bouwspeelplaats. Ook onderhoudt het bestuur contacten met derden voor bijvoorbeeld fondswerving voor bijzondere activiteiten. Verder zijn zij het aanspreekpunt voor de vrijwilligers.