Huisregels

Activiteiten

Al onze activiteiten zijn te vinden
op onze facebookpagina.

 

Huisregels van bouwspeelplaats De Leuke Linde

 

Jaaa, wat mag wel?

 • In de speeltuin mag je lekker spelen, klauteren en ravotten!
 • Aan alle activiteiten op de speeltuin mag je gratis meedoen.
 • Je luistert naar de begeleiding.
 • Je mag ook eigen speelgoed meenemen en hiermee spelen op de speeltuin (zet wel je naam op je eigen speelgoed).
 • Alle speeltoestellen zijn geschikt voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • Je mag lekker eten en drinken in de speeltuin.
 • Je mag koffie/thee etc. kopen bij de automaat in het huisje van De Leuke Linde.
 • De fiets zet je in het daarvoor bestemde (fietsen)rek buiten de speeltuin.
 • De aanwezige dieren in het dierenverblijf mag je aaien.
 • Afval gooi je in de prullenbank.
 • Iedereen ruimt zijn eigen rommel op.
 • Als je naar de wc moet, doe je dit op de wc op De Leuke Linde. Loop buiten openingstijden snel naar huis om naar de wc te gaan.

Nee, wat mag niet?

 • Je mag niet schelden of andere kinderen/bezoekers pesten, duwen, slaan of schoppen.
 • Je mag niet met zand of water gooien (naar andere kinderen en/of bezoekers).
 • In de speeltuin mogen geen fietsen komen!
 • De speeltuin is verboden terrein voor al het verkeer, zoals auto’s/scooter/brommers etc., met uitzondering van bestemmingsverkeer.
 • In de speeltuin mogen geen honden komen.
 • Je mag niet roken in de speeltuin.
 • De aanwezige dieren in het dierenverblijf mogen niet gevoerd worden.
 • Zonder toezicht mag je niet in het dierenverblijf, dit mag alleen in overleg met het beheer.
 • Afval mag niet op de grond worden gegooid.
 • Alcohol en verdovende middelen zijn verboden op de speeltuin. Deze mogen niet gedronken of genuttigd worden.
 • Je mag de speeltuin niet gebruiken als wc, ook niet buiten de openingstijden.

Overig, de Stichting:

 • De speelvoorziening is geen openbaar terrein. Je dient de aanwijzingen van het beheer altijd strikt op te volgen.
 • Tijdens een bezoek aan de speeltuin in schoolverband blijven de scholen verantwoordelijk en dienen altijd toezicht te houden op de kinderen en het gebruik van de speeltoestellen. Een bezoek in schoolverband dient altijd in overleg te gebeuren met de sport & spel medewerker.
 • Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico (zowel binnen als buiten openingstijden).
 • Buiten de openingstijden bent u zelf risicoaansprakelijk.
 • Ouders/verzorgers zijn verplicht om op hun eigen kinderen te passen.
 • De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld bij beschadiging of bij het zoek raken van eigendommen.
 • Het bestuur van De Leuke Linde behoudt zich het recht de speeltuin gesloten te houden.
 • In alle andere gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist het bestuur van De Leuke Linde.
 • Het niet naleven van bovenstaande huisregels kan leiden tot uitzetting van de speeltuin.