Openingstijden

Activiteiten

Al onze activiteiten zijn te vinden
op onze facebookpagina.

 

Openingstijden

 

De Leuke Linde is gratis toegankelijk en (onder voorbehoud) geopend van:

Januari, Februari Maart, Oktober, November en December

Maandag t/m zaterdag | 10.00 – 17.00 uur

April t/m September

Maandag t/m vrijdag | 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag | 10.00 – 17.00 uur

LET OP:

Speeldorp Klarendal is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur – 12.00 uur en van 13.30 uur – 16.00 uur. 

buiten deze tijden om is de speeltuin gesloten.

Tijdens speeldorp zijn alleen bso’s/kinderdagverblijven uit de wijk welkom, mits zij zich vooraf hebben gemeld bij de coördinatie van Speeldorp en toestemming hebben. 

!!!!!!Alle andere BSO’s en Kinderdagverblijven kunnen tijdens Speeldorp Klarendal NIET naar de speeltuin komen!!!!!!

In de avonduren en in het weekend is De Leuke Linde wel toegankelijk, maar is er geen beheer aanwezig. De voorzieningen, zoals toiletten, zijn gesloten.